Przejdź do treści

Polityka przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Maciej Berowski PRZEDSIĘBIORSTWO „MACPROM” z siedzibą przy ul. Profesora Henryka Świdzińskiego 1/A212, 33-380 Krynica Zdrój
 2. Kontakt administratorem danych osobowych – biuro@apartamenty-krynica.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. np.
  1) nasi pracownicy i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;
  2) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności:
  a) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  b) podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Tobą np. w obsłudze korespondencji,
  c) podmiotom świadczącym nam pomoc prawną i rachunkową;
  3) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  b) podmiotom nabywającym wierzytelności;
  c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów dla Ciebie,;
  d) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych;
  4) organom państwowym np. sądy, prokuratura, organy podatkowe
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.