Przejdź do treści

REGULAMIN

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Potwierdzenie rezerwacji apartamentu następuje po wpłaceniu przedpłaty w wysokości ceny pierwszej doby, w terminie 24 godzin od dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty w podanym czasie, rezerwacja ulega anulowaniu.
 3. Przedpłata podlega zwrotowi, jeżeli rezerwacja w naszym obiekcie zostanie odwołana w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu. W przeciwnym razie nie podlega zwrotowi.
 4. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 5. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 6. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca apartamentu ma prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Zarządca nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 7.  Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w najpóźniej w dniu przyjazdu.
 8. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy apartamentu w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia Goście ponoszą opłatę w wysokości 150 zł .
 9.  Nie akceptujemy pobytu zwierząt.
 10.  Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu apartamentu na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po trzech dniach od daty wyjazdu gościa z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 12. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 13.  Bezpłatna wymiana ręczników i pościeli następuje po 7 dniach pobytu.
 14. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 15.  Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w apartamencie należy zgłaszać natychmiast obsłudze apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.
 16. W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.
 17.  O przyjeździe większej liczby osób niż zakładała to rezerwacja prosimy informować najpóźniej w dniu przyjazdu. Na pobyt większej liczby gości zgodę musi wydać zarządca apartamentu (stosownie do możliwości).
 18. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 19. Goście apartamentu w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić śmieci do pojemników wskazanych przez obsługę.
 20. Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 21. Rachunki i faktury za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane pocztą lub drogą mailową na wskazany adres.